Kulzer

HeraCeram

Keramika pro fazetování dentálních slitin.

Tato keramika je určena pro fazetování všech dentálních slitin s koeficientem tepelné roztažnosti v rozmezí 13,5 – 14,9. Má velmi nízkou vypalovací teplotu (880 °C), takže je vhodná i pro slitiny s nízkým bodem tání (1050 °C). Výhodou naší keramiky je velká úspora času daná nízkou vypalovací teplotou, rychlým nárůstem teploty a stejných vypalovacích programů pro všechny typy slitin. HeraCeram a HeraCeram Zirkonia mají stejné vypalovací programy.

HeraCeram Zirkonia 750

Keramika pro fazetování Zirkonium oxidové nebo lithium disilikátové konstrukce.

HeraCeram Zirkonia

Keramika pro fazetování zirkonium oxidových konstrukcí s CTE 10,5µm/mK.

Stabilizovaná leucitová struktura chrání proti šíření prasklin, odštípnutí a zlomení. Výhodou naší keramiky je velká úspora času daná nízkou vypalovací teplotou, rychlým nárůstem teploty a stejných vypalovacích programů pro všechny typy slitin. HeraCeram a HeraCeram Zirkonia mají stejné vypalovací programy.