Ivoclar Vivadent

IPS Style

Metalokeramika IPS Style nabízí zubním laboratořím maximální efektivitu, snadné zpracování a přirozenou estetiku. Je to první materiál v historii dentální keramiky, který obsahuje krystaly oxyapatitu. Tyto krystaly odráží velké množství dopadajícího světla a dodávají proto náhradám přirozeně vypadající hloubku.

 • Minimální kontrakce a vysoká barevná stálost materiálů během pálení.
 • Vynikající modelační vlastnosti a individualizované zpracování materiálů pro vrstvení.
 • Krystaly oxyapatitu pro přirozenou translucenci a efekt hloubky.
 • IPS Style Ceram Powder Opaquer 870, 1 x 18 g each shades: A1, A2, A3, A3.5
 • IPS Style Ceram Deep Dentin, 1x 20 g each shades: A1, A2, A3, A3.5
 • IPS Style Ceram Dentin, 1 x 20 g each shades: A1, A2, A3, A3.5
 • IPS Style Ceram Incisal, shades: I1, I2, I3, I4 1 x 20 g each
 • IPS Style Ceram Transpa, shade: neutral 1 x 5 g
 • IPS Style Ceram Mamelon, shade: light 1 x 5 g
 • IPS Style Ceram Occlusal Dentin, shade: orange 1 x 5 g
 • IPS Style Ceram Opal Effect, shade 1 1 x 5 g
 • IPS Style Ceram One, shades: 1, 2, 3, 4 1 x 20 g each
 • IPS Ivocolor Shade Dentin, shades: SD1, SD2 1 x 3 g each
 • IPS Ivocolor Shade Incisal, shade: SI1 1 x 3 g
 • IPS Ivocolor Essence, shades: EO1 white, EO4 sunset, E10 mahogany, E16 sapphire 1x 1.8 g each
 • IPS Ivocolor Glaze Paste 1 x 9 g
 • IPS Ivocolor Mixing Liquid (allround) 1 x 15 ml
 • IPS Powder Opaquer Liquid 1 x 60 ml
 • IPS Build-Up Liquid allround 1 x 60 ml
 • Material shade guide IPS Style Ceram Impulse 1x
 • Material shade guide IPS Style Ceram Incisal/Transpa 1x

IPS e.max Ceram

IPS e.max Ceram je vysoce estetická keramika pro postupné vrstvení, vhodná pro celý systém IPS e.max. Poskytuje přirozené, vysoce estetické výsledky s přirozeným rozptylem světla a vyváženým poměrem mezi barvou a jasem.

Fazetovací keramika systému IPS e.max je klíčem k získání vysoce estetických výsledků u lithium-disilikátové (LS2) i u zirkonové keramiky (ZrO2). Výhodou je zejména univerzální schéma vrstvení a možnost volby přesného odstínu. Navíc se všechny náhrady fazetované pomocí IPS e.max Ceram vyznačují stejným klinickým chováním, jako je opotřebení a lesk materiálu.

Kromě řady dalších materiálů, je sortiment rozšířen také o odstíny IPS e.max Ceram Gingiva pro estetické reprodukce dásní u celokeramických náhrad, zejména u implantologických superstruktur.

 • Jedna keramika pro postupné vrstvení pro sklo-keramiku (LS2) a zirkonovou (ZrO2) keramiku
 • Efektivní a ekonomické zpracování
 • Možnost přesného určení odstínu a stejné klinické chování, jako je opotřebení a lesk, bez ohledu na základní konstrukci
 • Odstíny gingivy
 • Individualizace a fazetování konstrukcí, implantologických abutmentů, implantologických superstruktur vyrobených ze sintrovaného zirkonu a HIP zirkonu, či předsintrovaného zirkonu (CTE rozsah 10,5 – 11,0 (100-500° C)).
 • Vrstvené fazety
 • IPS e.max Ceram Dentin, shades: A1, A2, A3, A3.5 1 x 20 g each
 • IPS e.max Ceram Transpa Incisal, shades: TI 1, TI 2 1 x 20 g each
 • IPS e.max Ceram Transpa, shades: neutral, clear 1 x 20 g each
 • IPS e.max Ceram Add-On, shades: Dentin, Incisal 1 x 20 g each
 • IPS Build-Up Liquid (allround) 1 x 60 ml
 • IPS Ivocolor Glaze Powder FLUO 1 x 1.8 g
 • IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO 1 x 3 g
 • IPS Ivocolor Mixing Liquid (allround) 1 x 15 ml
 • IPS Model Sealer 1 x 50 ml
 • IPS Ceramic Separating Liquid 1 x 15 ml
 • IPS e.max Ceram Dentin A–D-Material Shade Guide 1x
 • IPS e.max Ceram Incisal/Transpa-Material Shade Guide 1x

IPS Ivocolor

IPS Ivocolor je univerzální řada barviv a glazovacích materiálů pro presované, CAD a vrstvené keramiky a zirkonové materiály. Zubní technici nyní potřebují pro individualizaci a glazování svých náhrad pouze jednu řadu. To umožňuje pracovat efektivněji, zlepšit ekonomickou výkonnost laboratoře a dosahovat výroby náhrad konzistentně vysoké kvality.

IPS Ivocolor je řada vhodná pro individualizaci a glazování vysoko i nízkotavitelných keramických materiálů, které spadají do řady CTE mezi 9,5 a 16,6 x 10-6/K. jemně mleté skelné prášky, výběr barevných složek, pasty v nově vyvinuté formě gelu a odpovídající tekutiny usnadňují pracovní postupy a vedou k esteticky vynikajícím výsledkům. Nově vyvinuté glazury poskytují spolehlivé výsledky pálení s přesnými odstíny.

 • Naprostá svoboda při individualizaci náhrad díky výběru barevných složek
 • Efektivní zpracování díky inovativnímu složení pasty
 • Vysoký lesk dosažitelný již při teplotách pálení od 710°
 • Povrchová individualizace náhrad
 • Úprava jasu vrstvených materiálů
 • Individualizace technikou cut-back
 • Individualizace odstínů gingiválních částí náhrad

IPS e.max Press

IPS e.max Press je lithium disilikátový sklokeramický ingot pro techniku presování.

Tyto ingoty vyhovují každému konkrétnímu případu a preferované technice zpracování (dobarvování, technika cut-back nebo vrstvení). Náhrady se individualizují nebo fazetují pomocí příslušných barviv IPS e.max Ceram nebo keramiky pro vrstvení.

Korunky a můstky z IPS e.max Press je vhodné upevňovat pomocí samo-adhezivních nebo konvenčních postupů upevňování (např. SpeedCEM Plus). Inleje, (tenké) fazety a okluzální fazety se upevňují adhezivní technikou (např. pomocí Variolink Esthetic).

IPS e.max Press HT
Ingoty HT jsou dodávány v 16 odstínech A – D a 4 odstínech Bleach BL. Vzhledem k jejich vysoké translucenci – podobné přirozené sklovině – jsou tyto ingoty vhodné k výrobě malých náhrad (např. výplní). Jejich přirozený „chameleon efekt“ umožňuje neviditelné přizpůsobení náhrad struktuře přirozeného zubu.

IPS e.max Press MT
Ingoty MT jsou dodávány v následujících odstínech: A1, A2, A3, B1, BL2, BL3 a BL4. Tyto ingoty o střední translucenci se používají v případech, kde je třeba světlejší materiál než HT a translucentnější materiál než LT. Náhrady vyrobené z ingotů MT jsou ideální pro dobarvování a techniku cut-back.

IPS e.max Press LT
Ingoty LT jsou k dostání v 16 odstínech A – D a 4 odstínech Bleach BL. Jejich nízká translucence – podobná přirozenému dentinu – činí tyto ingoty vhodnými na zhotovování velkých náhrad (např. distálních korunek). Materiál vykazuje přirozený jas a chroma, které brání zšednutí náhrad.

IPS e.max Press MO
Ingoty MO jsou k dostání v pěti skupinách odstínů (MO 0, MO 1, MO 2, MO 3, MO 4). Kvůli jejich opacitě jsou tyto ingoty určeny pro výrobu substruktur, které se umisťují na vitální nebo mírně diskolorované preparované zuby. Tvoří vynikající základ pro přirozeně vypadající náhrady dokončené pomocí techniky vrstvení.

IPS e.max Press HO
Ingoty HO jsou dodávány ve třech skupinách odstínů (HO 0, HO 1, HO 2). Vzhledem k jejich opacitě se tyto ingoty používají ke zhotovování konstrukcí na silně diskolorované zuby a titanové abutmenty. Úspěšně zakrývají tmavé pozadí a náhrady tak dosahují vysoce estetických výsledků. Anatomický tvar náhrad se individualizuje pomocí IPS e.max Ceram.

IPS e.max Press Impulse
Ingoty Impulse jsou k dostání ve dvou různých úrovních jasu (Opal 1, Opal 2). Náhrady vyrobené s pomocí těchto ingotů mají výjimečně opalescentní vlastnosti. Tento materiál je proto ideální na výrobu (tenkých) fazet pro světlé zuby, které vyžadují efekt opalescence.