Přihlaste se k odběru bulletinu Henry Schein a ponořte se s námi do světa mikroskopické stomatologie. Výhody, ale i nevýhody mikroskopického zvětšení, změna ve Vašem pracovním workflow nebo jak si správně vybrat mikroskop. To jsou témata, které Vám postupně představíme. „

Počátky mikroskopické stomatologie

Použití lupových brýlí i dentálního mikroskopu začíná být ve světě vyspělého stomatologického ošetření každodenní rutinou. Počátky mikroskopické stomatologie však můžeme zaznamenat již na počátku dvacátého století, kdy se na svět vyloupl první operační mikroskop přizpůsobený práci stomatologa.

Jak je tomu ale dnes? Jak vnímají operační mikroskop mladí lékaři?

Operační mikroskop jako součást stomatologické praxe

V posledních 5-ti letech se počet absolventů lékařských fakult oboru Stomatologie pohybuje okolo 300 jednotlivců, kterým jejich alma mater vštípila zvětšování jako základ úspěšného ošetření. Důkazem je například pořízení dvou operačních mikroskopů na Univerzitě Palackého v Olomouci i nově zařazený předmět Mikroskopická endodoncie.

A jak je to ve světě

Data z roku 2018 udávají, že ve Spojených Státech Amerických vzrůstá počet nakoupených mikroskopů univerzitami každoročně o 15% a tato čísla se lineárně promítají také do počtu mikroskopů pořízených do zubních praxí. Americká asociace pro Endodoncii (AAE) od roku 1998 zavedla do svých standardů povinné užívání operačního mikroskopu pro postgraduální endodontické programy. Mezi roky 1998 a 2008 se zastoupení operačního mikroskopu u endodontických pracovišť zvýšila z 52% na 90%. Nyní se tento trend promítá i do dalších specializací.

Učit budoucí stomatology přesnější a detailnější práci je základem zvyšování kvality poskytované péče a fakulty tuto investici vnímají pozitivně.

Operační mikroskop však není jen doménou mladých zubařů a luxusních klinik. Pojďme se podívat na základní pilíře práce s operačním mikroskopem v dentální praxi a shrnout si výhody takovéto investice.

Ne nadarmo se říká vidět znamená vědět.

Zvětšení operačního pole – detailnější práce

Zvětšení a osvětlení. Dva základní parametry proč byly operační mikroskopy a lupové brýle tak jednoduše přijaty odbornou veřejností za své. Zubní mikroskopy poskytují rozsah zvětšení od 2,6 – 25 x. Toto zvětšení umožňuje nesrovnatelně detailnější a kvalitnější ošetření v restorativní, protetické i endodontické stomatologii. Například při hledání MB2 na horním moláru jste při použití operačního mikroskopu prokazatelně úspěšnější než bez něj.

Ergonomie – nehynoucí téma o Vás a pro Vás

Přes 50% zubních lékařů trpí bolestmi zad, krční páteře a ramen. Každý stomatolog by měl vedle komfortu pacienta a kvality ošetření samozřejmě přemýšlet také jak pracovní náplň ovlivňuje jeho životní kondici. Plně ergonomická pozice při používání operačního mikroskopu se sklonem hlavy přibližně 25° zajišťuje správné držení těla a snížení napětí vyvíjené na krční páteř.

Únava očí

Přítomnost čočky v operačním mikroskopu umožňuje paralelní vidění pracovního pole. Tento fakt snižuje napětí očí a tím způsobenou únavu, která může negativně ovlivňovat Váš pracovní i soukromý život.

Komunikace, dokumentace, vzdělávání

Ve spojení s monitorem a dalšími multimediálními nástroji se mikroskop dnes stává perfektním mediem pro efektivní práci s pacientem, spolupracujícími lékaři i následnou dokumentaci. Kvalitní komunikace je ve stomatologii odlišujícím faktorem, který zásadně ovlivňuje vnímání ošetřovaného pacienta a zvyšuje prestiž ordinace či kliniky.

Zvětšovacími systémy posunete Vaše ošetřovací procesy na jinou úroveň.

Chcete se dozvědět víc? Registrujte se k odběru našeho bulletinu nebo kontaktujte naše specialisty:

MUDr. Radomír Humplík
Tel. 601 122 348
radomir.humplik@henryschein.cz